• Un livre pour faire découvrir aux tout-petits l'univers des pompiers. Ils vont visiter une caserne, monter dans un camion de pompiers, comme le font certaines classes de primaire. Ils découvriront ensuite les différentes interventions des pompiers pour combattre les feux.

 • Apartmanlar, birçok ailenin bir arada yaad konutlar olarak geleneksel Osmanl evinin geliim süreci içinde ciddi bir kopuun rnekleri olarak grülmülerdir. Gerçekten de bu konutlar, bahçe içinde ahap konaklara ilk bakta hiç benzemezler. Çok katldrlar, skk kvnml dar sokaklarda yükselirler, kimi zaman karanlk iç mekânlara sahiptirler, bahçeleri yoktur ama geni teras çatlan vardr. Çou sokaa veya caddeye ynlenmirir, ama manzara imkân varsa ondan da yararlanmay ihmal etmezler. Bilinen ve çou zaman kabul gren anlaya gre ilk apartmanlar bat mimarisinden model transferi ile açklanr ve geleneksel Osmanl konutundan da bu nedenle ayn tutulur. Ancak hiç kukusuz stanbul'da konutlarda süregelen yaam biçimlerini de sadece konaklar yanstmamaktadr. Birçok kültürün yüzyllarca bir arada yaad bu ehirde çok zengin bîr konut birikimi olduu açktr. Aynca apartmanlarn ilk rneklerinin yapdd 19. yüzyln ikinci yarsnn, kent ve mekân algsnda deiimlerin yaand, yaam biçimlerinde ilginç dnüümlerin izlendii bir süreç olduu düünüldüünde, bu konut yaplarnn daha detayl bir incelemeyi hak ettii ortadadr. Derin Öncel, Apartman'da Galata'da belirli bir alanda ve süreçte yaplan ilk rnekler olarak tanmlad binalardan yola çkarak ve hiçbirini bulunduu "yer" ve dnemin dinamiklerinden ayr deerlendirme­yerek, bu "yeni" konut tipini tanmaya çalyor. Apartmanlarda süregelen yaam biçimine Osmanl toplumunun nasl uyum saladn, bu yeni yaam pratiine hangi süreçlerden geçilerek gelindiini sorguluyor. Genel kabullerin dna çkarak apartmanlar Osmanl konut kültürünün geliiminde nemli bir evrenin rnekleri olarak grüyor ve ksa bir zamanda stanbul'un birçok mahallesinde ina edilecek olan bu yaplar üzerine daha çok aratrma yaplmadan 20. yüzyl konutunun salkl i ncel enemeyecein i savunuyor. Derin ncel. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Universitesi'nde retim üyesi. 19. yüzyl Beyolu blgesi kent morfolojisi ve Osmanl konutu mekân organizasyonu üzerine makaleleri var.

 • Les peaux cassées

  Richard Dallaire

  • Alto
  • 27 August 2013

  Un vaillant tailleur de peaux avait l'habitude de nager seul dans un verre dont il cherchait le fond. Un jour, il a rencontré Carole, dont le sourire était un redoutable remontant. Elle a eu du souffle pour deux, le temps qu'il reprenne le sien. Carole était comme ça.

  Le couple a fait son nid en ville et attiré une ménagerie d'esseulés, des enfants de gouttière, un compteur d'étoiles, un Italien bossu et un épouvantail qui n'effrayait que lui-même. Dans un quartier où sévissaient la Dépression et l'assèchement des corps, les larmes ont coulé à grands seaux. Puis un petit scaphandrier est arrivé dans leur vie. Le temps était venu de penser à
  eux aussi.

  Les peaux cassées est un récit poétique tout en nuances de gris où l'espoir verdit dans les endroits les plus inusités et qui prouve à sa drôle de manière qu'en
  chacun de nous sommeille un jardinier.

empty